Bauer Nielsen [Norge]

 

 

Brødrene Bauer-Nilsen AS startet opp i Haugesund i 1926. Da produksjonen av de kjente apparatene sluttet på 60-tallet var det produsert og levert bortimot 55 000 smøreapparater.

 

Opprinnelsen til det hele var den 25 år gamle Magnus Bauer-Nilsen og hans eldre bror August Bauer-Nilsen. To år etter oppstart og produksjon av smøreapparat og regulator for frislagsmotor kom den tredje broren Trygve Bauer-Nilsen inn i bedriften.

Oppskriften bak suksessen var overgang fra trykksmøreapparater som brukte ventiler til sleidestyrte apparater. Så lenge apparatet hadde olje var apparatet i prinsippet nesten ufeilbarlig.

 

Apparatet var bygd opp og fungerte på følgende måte:

1. Apparatet hadde tre stempler for hvert smørested: ett stillbart reguleringsstempel, en sleide og ett trykkstempel.

2. Reguleringsstemplet pumpet oljen i beholderen opp i et kontrollrør på toppen av apparatet. Fra toppen av apparatet ble oljen pumpet videre ut til smørerstedet av trykkstemplet.

3. Stemplene ble drevet av en overliggende eksentrisk aksel, som på sin side ble drevet av maskinen ved hjelp av en pal-ordning.

"Bauer-apparatet" fikk allerede fra starten ordet på seg for å være det beste på markedet. At dette ikke var noen overdrivelse kan leses av den anbefaling en fornøyd kunde i Rogaland skrev:

 

"At Deres smøreapparat står uendelig høyt, kan også bevises derved at det således her i Rogaland har fortrengt alle andre fabrikater"

Ut fra tilgjengelige kilder kan man anta at Bauer-Nilsen A/S i Haugesund var den eneste fabrikken i Norge som produserte trykksmøreapparater.