Om sidene

Gamle båtmotorer begynner å bli en interresse for mange etter hvert, og det har dukket opp mange gode hjemmesider som omhandler enkelte typer / merker semidieseler eller gamle fartøy. Ut over dette finnes det hjemmesider som er opprettet av foreninger, samlinger eller museum om samme tema. Ingen av nevnte sider gir imidlertid et samlet bilde av de motorer som var mye brukt langs norskekysten før og etter andre verdenskrig.

 

Semidiesel.no kan heller ikke på noen måte dekke alle typer motorer fra denne perioden. Hjemmesiden har uansett som det beskjedne må å ta for seg de mest brukte motorene. For å begrense omfanget har jeg hovedsaklig konsentrert meg om de mest kjente norske og to av de svenske motorene.

 

I forlengelsen av dette målet vil vi foruten dokumenteringen av de enkelte typer / merker semidieseler også ta opp historien rundt gründere i denne perioden. Gjennom dette kan denne siden siden være et godt supplement til allerede eksisterende sider på internett.

 

Initiativtakeren bak denne siden har tidligere arbeidet på sjøen som maskinist / motorpasser. Jeg har i tillegg i senere tid tatt ytterligere teoretisk utdannelse.... men da innen et totalt annet arbeidsfelt enn maskiner. Selv om jeg har skiftet yrke har jeg likevel fortsatt en genuin interesse

for gamle motorer.

 

Interessen og en del kunnskap om temaet til tross er jeg så ydmyk at jeg innser at jeg må ha hjelp til ovennevte dokumentering. Med dette som utgangspunkt oppfordrer og utfordrer jeg alle til å bruke disse sider aktivt, herunder komme med opplysninger om de enkelte motormerker.

 

Siden temaet for disse sidene er svært omfattende vil det hele tiden måtte pågå en oppdatering av innholdet Semidiesel.no