Finnøy

Nils N. Finnøy startet i 1884 uten noen teoretisk teknisk utdannelse opp som smed på Finnøya i havgapet utenfor Molde. Den første tiden produserte han beslag og patentert utstyr til fiskefartøy.

 

I 1900 var han på Verdensutstillingen i Paris og i 1902 var med på Fiskeriutstillingen i Trondjem. Hans patenter på garnspell gav ham flere priser. 

 

Allerede i 1901 fikk Nils N. Finnøy kontakt med båtmotorer. Kunnskapene han opparbeidet seg via monteringen av en danske Rap-motor samt samarbeidet med mekanikeren Halfdan Nilsen gjorde at han satte i gang egen produksjon i en liten smie på Finnøy i 1902.

 

Allerede ett år etter - den 11.mai 1903 startet han opp sin første motor i smia på Finnøy.

 

I følge Finnøy's memoarer var hans første motor en 4-takts forgassermotor. Senere startet fabrikken produksjon av 4-taktsmotorer med glødekule. I 1906 startet produksjonen av den første 2-taktsmotor.

 

Etterspørselen etter Finnøy-motorene gjorde at "smia" i 1910-1912 måtte utvides og omgjøres til en ordentlig motorfabrikk. Allerede i 1915 satte Nils N. Finnøy som en av de meget få norske motorfabrikkene opp eget jern-støperi.

 

Ut fra Nils N. Finnøy's egne memoarer og andre kilder var eieren og hans medhjelpere på motorfabrikken på Finnøy mestrene bak den første norske 100-hesteren. Likeså var Nils N. Finnøy først ute med en fire-sylindret motor. Dette skjedde i 1918.

 

Som den aller siste enkeltstående fabrikk av semidiesel-motorer i Norge ble produksjonen avviklet i 1975. Den største motoren som i løpet av 73 år ble levert fra Nils N. Finnøy var på 360 HK.

 

At motorfabrikken på Finnøy i løpet av den periode produksjonen stod på hadde førnøyde kunder viser dette brev fra Johan Giske av 20.november 1918 :

 

Herr Nils N. Finnøy, Motor-fabrik

 

Finnøy i Romsdal

 

"Paa opfordring meddeles at Ørsten Cement- & Betongstøberi, hersteds, har kjøpt hos Deres Firma en 180/200 HK. 4 cyl. skibsmotor til vort betongskib.

 

Før enn vi kjøpte denne motor innhentet vi alle de sakkyndiges mening om de forskjellige baade innen- og utenlandske motorer, og vi blev absolut anbefalet at kjøpe en "Finnøymotor", særlig da av Veritas besigtelsesmann og Sjøkontolens hærværende representant, og av de mange anbefalinger vi siden har faatt, er vi blitt bestyrket i vort valg, og Direktionen er enig om for fremtiden kun benytte "Finnøymotoren".

 

Aalesund, den 20de novembr. 1918

 

Ørsten Cement- & Betongstøberi A.S.

(Sign.) Johan Giske