June Munktell

 

AB Jönköping Motorfabrikk som produserte June Munktell motoren ble grunnlagt i Jönköping i Sverige i 1911.

 

 

AB Jönköping Motorfabrikk produserte en rekke forskjellige motorer beregnet for fiskeflåten fra 20 til 300HK, de mest vanlig var:

1-sylinder semidiesel på 50- 60- 75- 90- 100- og 120 HK.

2-sylinder semidiesel på 2x40HK eller 2x60HK, med typebetegnelse (602MV), i tillegg ble det produsert en motor på 2x50HK.

 

I starten av 1930 årene produserte fabrikken Sveriges og Sandinavias største tendkulemotor med typebetegnelse V-130, en 1 sylindret motor på 130HK. Motoren var utrustet med kulelager.

 

I 1946/47 ble det produsert en 2 sylindret utgave av denne motoren med motoreffekt på 260HK.

 

Nesten samtidig begynte fabrikken å produsere en 2 sylinders motor med typebetegnelse 250FV(senere fikk denne betegnelse 752 MV) på 150 HK. En rekke fiskebåter fikk disse motorene montert ombord. Senere ble denne motoren oppjustert til 170 eller 180HK.