Normo

 

 

 

 

 

 

 

NORMO-gruppen ble etablert i 1958. Samarbeidet bestod mellom fem ledende motorfabrikker i Norge. Gruppen var et resultat av Motorfabrikkenes Landsforening som var stiftet allerede i 1950 og som hadde som mål å fremme den norske motorproduksjonen.

 

 

Gjennom dette og for å fronte utenlandsk påtrykk i markedet samlet de krefter, erfaring og kunnskap i konstruksjon og produksjonen av en god og konkurransedyktig norske semidiesel.

 

Foruten samlet konstruksjon og produksjon ble det lagt opp til et felles service-system med autoriserte serviceverksteder og reservedelslagre langs hele kysten.

 

Motorfabrikkene som inngikk i samarbeidet var:

* A.S. Bergens Mekaniske Verksteder, Bergen

* Brødrene Brunvoll Motorfabrikk, Molde

* De Forenede Motorfabrikker (Union) , Bergen

* Hjelset Motorfabrikk, Ålesund

* A.S. Volda Mekaniske Verksted, Volda

 

For å øke effiktiviteten og senke kostnadene spesialiserte hver av de fem motorfabrikkene seg på seriefremstilling av motordeler, for levering til felles motorfabrikk.

 

NORMO-motorene var saktegående 2, 3 eller 4 sylindrede motorer med et ytelsesområde mellom 80 og 300 HK. De var konstruert spesielt for fiske-, og fangst- og kystfartøy og motorene var bl.a. utstyrt med SKF trykklager og hydraulisk system for hurtigvirkende kopling og reversering.

 

NORMO-gruppen leverte to typer motorer:T modellen mellom 80 og 120 HK samt Z modellene mellom 140 og 280 HK.

 

NORMO-avtalen som lå til grunn for NORMO-motorene varte frem til 30.april 1980. Etter 1980 er det lite trolig at det ble bygd en eneste semi-dieselmotor i Norge.