Motorene

Type A (link)

3 hk, ble produsert fra og med 1925, til og med 1963. Motoren er en videreutvikling av Wichmann Motorfabrikk A/L sin 2 hk. Totalt ble det produsert og solgt 1 859 stk av denne modellen.

 

Type B (link)

4-5 hk, ble produsert i 30 år fra og med 1935, til og med 1965. Totalt ble det produsert og solgt 4 536 stk av denne modellen.

 

Type C (link)

Dette var opprinnelig en 5-7 hk. Kravet til motorkraft gjorde imidlertid at det kun ble produsert få av denne typen. Modellen ble erstattet med 5-9 hk. Type C ble produsert fra 1927 til og med 1965. Totalt sett kom det 6 473 stk av denne modellen fra fabrikken i Bergen.

 

Type D (link)

6-12 hk, ble produsert fra og med 1951, til og med 1966. I produksjonstiden ble det ferdigstilt og solgt 1 986 stk av denne modellen.