Wichmann

 

 

Historien om Wickmann motorfabrikk begynner ved det forrige århundre-skifte. På den tiden drev Martines Haldorsen en liten vognfabrikk og smie på Rubbestadneset.

 

Transport av folk og varer til og fra fabrikken gikk for en stor del med seil- og robåt til og fra Folderøhavn. Dette var både tungt og strevsomt, så i 1903 konstruerte Haldor Andreas Haldorsen, sønn av fabrikkeieren, en 1-sylindret to-takts glødehodemotor med en ytelse på 3HK. Motoren ble umiddelbart installert i båt og utstyrt med egenkonstruert propell.

 

Da omgivelsene så at motoren og propell fungerte bra, ville de også ha motorisert fremdrift, og dermed var produksjonen i gang. Markedet var ubegrenset, etterspørselen økte og fabrikken vokste raskt. Så tidlig som i 1913 var det 50 ansatte i bedriften."Rubben" var i mange tiår et begrep på kysten. Glødehodemotorer i utallige varianter preget førkrigstiden. 20K og 50 HK motorer var slagere.

 

I 1938 ble den første dieselmotoren produsert. Bedriften hadde da 190 ansatte og en årsproduksjon på 160 motorer. Etter krigen fortsatte ekspansjonen. På 1950-tallet hadde bedriften stor salgssuksess med den såkalte AC-motoren (som det fortsatt lages reservedeler til), og et stort produksjonsbygg ble reist i 1962.

 

Den største utbyggingen av fabrikken kom i perioden 1974-1976 og antatt ansatte økte til 520. Produksjonsrekord ble nådd i 1976 med 120 000HK tilsvarende 300 sylindrer av typen AX, som var motortypen på det tidspunktet.

 

Denne store utbyggingen av fabrikken falt sammen med starten på krisen i skipsfartsnæringen. Bygging av skip gikk sterkt tilbake og merkede for skipsmotorer ble stadig dårligere. Bedriften hadde store kapitalutgifter og inntjeningen ble for lav. I 1978 var konkursen et faktum. Driften fortsatte uten stans og med hjelp fra offentlige myndigheter ble er nytt selskap- A/S Wickmann etablert med 350 ansatte, og en aksjekapital på 20 millioner kroner. Statseide Horten verft var hovedaksjonær. Men etter noen års drift ble det igjen økonomiske problemer. Konkurransen i skipsutstyrsbransjen ble stadig hardere, og i først halvår av 1986 ble det innledet forhandlinger med nye interessenter om overtagelse av virksomheten. Et nytt selskap med finske konsernet Oy Wärtsilä AB som hovedaksjonær. Den nye bedriften fikk navnet Wärtsilä Wickmann Diesel AS.

 

I 1998 var det slutt med motorproduksjon ved fabrikken, men hat fortsatt med produksjon av gear, propeller og fjernstyring samt reparasjon og vedlikehold av skip.